Over Collector

Collector – dossiervorming in optima forma

Collector is gericht op het effectief vormen van dossiers, en de opvolging ervan. Dat doen we door het aanmaken van een dossier op meerdere manieren mogelijk te maken (importeren, handmatig, via webservices) en de dossiers daarna te koppelen aan een krachtig workflow-systeem waardoor acties steeds tijdig en doelgericht op de agenda van de medewerkers verschijnen.
Ons workflow-systeem bevat een uitgebreide decision-engine waardoor Collector in veel gevallen zelf in staat is te beslissen wat de volgende stap in een dossier moet zijn. Daardoor worden zoveel mogelijk zaken al automatisch afgehandeld en hoeven de medewerkers zich alleen maar bezig te houden met de excepties en het persoonlijke contact met de debiteur.

Incassokosten, rentes en afrekeningen

Typerend voor een incassopakket is dat er veel berekeningen gedaan moeten worden in de dossiers. Denk aan het correct berekenen van incassokosten volgens diverse staffels, het uitrekenen van de vervallen rentebedragen via diverse methodes, en het afrekenen van dossier in de methodiek die u met uw cliënt bent overeengekomen.

Door middel van verschillende “Rekenboxen” voert Collector deze berekeningen in de achtergrond uit zodat de portefeuille steeds een actuele stand heeft, en zowel debiteuren als opdrachtgevers correct belast worden.

Méér dan alleen maar incasso…

Door het dossiervormende karakter en de aansturing van processen via workflows is gebleken dat Collector ook zijn effectiviteit bewijst op tal van anderen terreinen. Zo bewaakt een grote hypotheekverstrekker zijn achterstallige posten, en stuurt het veilingsproces aan via Collector en past een energieleverancier Collector toe om energiefraude te registreren en op te volgen.

Als u wilt weten hoe Collector, of één van onze andere software tools, uw proces kan ondersteunen dan maken wij graag tijd voor een verkennend gesprek.