Release V3.3

De nieuwe versie van Collector wordt eind februari 2015 gereleased. Collector V3.3 is op meer dan 120 punten verder geoptimaliseerd en bevat dit keer vooral veel functionele uitbreidingen op het gebied van:

Agenda:
Agenda-verdeling in submenu’s per actiegroep (inclusief rechten)
Agenda op relatieniveau (belangrijk voor CRM-activiteiten)

Workflows:
Subworkflows staan nu los van hoofdflows
Controle op dubbel verwerken actie
Automatisch wisselen van workflows, getriggerd door parameters

Regelingen:
Status in plaats van workflow
Acties agenderen vóór en na de vervaldatum van iedere termijn
Bewerken lopende betalingsregelingen
Toevoegen hoofdsom aan lopende regelingen
Bewerken termijnen lopende regelingen
Speciale rechten om beperkingen te overrulen
Overzicht betalingsregelingen
Betalingsregeling over meerdere dossiers
Wizard aanmaken nieuwe regeling
Betalingen beheren

Declaraties:
Verbetering vooruitbetalingen
Geen verplichte tijdregistratie (indien tijdregistratie in gebruik)
Performance verbetering bij goedkeuren declaraties
Declaratienummering per administratie
Declaratie altijd opslaan in PDF
Verbeteringen in “zoeken in alle declaraties”
Nummering gesplitste declaraties in batch
Standaard declaratie instellingen terug zetten bij sluitreden zonder toegewezen declaratieinstelling

Mail2Pay / PowerDialer:
Koppelen templates aan acties
Koppelen acties aan statussen
Specificatie in email
Toewijzen taal aan Mail to Pay-templates

Algemeen:
Integratie Microsoft Exchange Web Services (EWS)
Opslaglocatie documenten nu per administratie
Extra kolommen in grids
Zoeken in attributen mogelijk gemaakt

Opdrachtgeverportal COOL:
Documentcategorieën verbergen
Laatst uitgevoerde actie, sluitreden, sluitdatum tonen
Kostenoverzicht tonen
Betalingsregeling tonen
Password-reset functionaliteit
Instellen standaard rechtsvorm nieuw dossier
Opdrachtgever-actie standaard tonen in het dossierlog